SPOT

Sales professional ontwikkel traject


SPOT is een dienst van AV Coaching & Advies, waarmee we Salesprofessionals helpen het maximale uit zichzelf te halen. SPOT is een doorlopend programma, waarbij de Salesprofessional centraal staat en geholpen wordt te floreren. De Salesprofessional is nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling, maar ontvangt hierbij wel de beste ondersteuning. Een coach van AV biedt begeleiding en tools, zoals een format voor een ontwikkelplan, (zelf)testen & assessments, 360⁰ feedback en trainingsmateriaal.

Een SPOT-traject bestaat uit een cyclus van 4 fasen die continu doorlopen. Deze 4 fasen zijn:

  • Startpunt 
  • Plan van aanpak 
  • Opvolging 
  • Toetsen

Tarief

Het tarief voor SPOT is € 1.500,- voor het 1e jaar. Daarna is het tarief € 300,- per kwartaal en is SPOT op ieder moment opzegbaar.

De tarieven zijn exclusief btw
.

Startpunt

In deze fase kijken we waar iemand nu staat en waar hij of zij naartoe wil. Dit begint met een professionele nulmeting om vast te stellen waar de persoon nu staat. De nulmeting bestaat uit een online assessment en een gesprek met een coach van AV. Vervolgens wordt het doel van de Salesprofessional vastgesteld. Activiteiten:
● nulmeting middels een assessment, bestaande uit 3 psychologische testen;
● Coachgesprek SPOT bij AV Coaching & Advies.

Plan van aanpak

Na het startpunt maakt de Salesprofessional een concreet en bondig plan van aanpak. Hij of zij maakt zijn danwel haar doelen SMART en zet op papier hoe hij of zij deze gaat realiseren. De Salesprofessional gaat een officiële verbintenis aan met dit plan van aanpak, door het ondertekenen van een persoonlijk SPOT-contract. De SPOT-coach van AV is sparringpartner, een stok achter de deur en biedt tools, zoals een voorbeeld van een plan van aanpak. Activiteiten:
● format plan van aanpak;
● telefonisch bespreken van de eerste versie;
●persoonlijk coachgesprek over plan van aanpak en ondertekening persoonlijk SPOT-contract.

Opvolging

In de volgende fase gaat de Salesprofessional daadwerkelijk aan de slag met zijn of haar ontwikkeling. De Salesprofessional heeft op vaste momenten contact over de opvolging met zijn of haar SPOT-coach. Waar nodig vinden extra interventies plaats. Activiteiten:
● na 3 maanden coachmoment via telefoon of Skype;
● na 6 maanden coachsessie bij AV Coaching & Advies;
● na 9 maanden coachmoment via telefoon of Skype en afspraak voor toetsmoment.

Gedurende het SPOT-traject heeft de Salesprofessional toegang tot de E-learning bibliotheek van AV. Deze bibliotheek bevat meer dan 120 bedrijfsspecifieke trainingen, ontwikkeld door experts, die passen bij de gestelde doelen van de Salesprofessional.

Toetsen

De gestelde doelen worden gerealiseerd, althans dat is de insteek. Tijdens de toetsingsfase wordt hier periodiek naar gekeken. Ook meten we de concrete verandering in gedrag door een 360⁰ feedback-onderzoek. Activiteiten 12 maanden na startpunt:
● inzet 360⁰ feedback-onderzoek;
● reflectieverslag door de Salesprofessional;
● persoonlijk coachgesprek bij AV Coaching & Advies.