Privacy Statement AV Assessments & Advies B.V.

In dit privacy statement staat beschreven hoe AV Assessments & Advies B.V. (hierna ook te noemen AV) met uw persoonsgegevens omgaat. Tevens verwijzen wij graag naar het Privacy Statement AV Werving & Selectie B.V. als het gaat om werving & selectie diensten.

ALGEMEEN
AV heeft kwaliteit en privacy hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van informatie en de privacy van kandidaten, (potentiële) opdrachtgevers en andere betrokkenen en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is AV lid en gecertificeerd door Summum.nu (kwaliteitslabel voor werving, search en selectiebureaus).

VERWERKING VAN UW GEGEVENS
Door het maken van assessment en invullen van vragenlijsten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Deze informatie gebruiken en is noodzakelijk om onze assessment dienstverlening uit te voeren.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Voor het assessmentdossier geldt een bewaartermijn van twee jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Na twee jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat beschikbaar stellen van rapportages en inzage in uw gegevens niet meer mogelijk is, aangezien het dossier niet langer bestaat. Op verzoek kunnen de gegevens ook direct na een assessment geanonimiseerd of verwijderd worden.

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Het is mogelijk om verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Verzoek kan per e-mail of schriftelijk worden ingediend en worden uiterlijk binnen 2 weken beantwoord.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Alleen wanneer daartoe toestemming door de deelnemer is gegeven wordt de assessmentrapportage beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of AV hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. AV werkt hiervoor met gespecialiseerde IT partners, waarmee een overeenkomst is gesloten ten aanzien van beveiliging van persoonsgegevens.
Tevens stellen wij zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via mail@avdiensten.nl.
werving en selectie
Werving, Search & Selectie
testet & assesments
Testen & Assessments
Training & Ontwikkeling
Wij geloven in succesvolle salesteams

Het is onze droom dat iedere (sales)organisatie succesvol is. De mensen bepalen voor een zeer groot deel de mate van het succes. Commerciële mensen zijn succesvol als ze ingezet worden in een omgeving waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen. En daar zorgen wij iedere dag voor. De basis ligt in onze werving-, search- en selectietrajecten. Met onze uitgekiende search- en wervingscampagnes bereiken wij de juiste mensen. Door persoonlijke, positief kritische interviews en de inzet van testen en assessments weten wij precies waar iemand het best tot zijn recht komt en wat zijn of haar individuele ontwikkelmogelijkheden zijn.

Zowel werkgevers als kandidaten kunnen rekenen op ons vakkundige advies: helder, direct, persoonlijk en realistisch. Het geeft net dat steuntje in de rug om de juiste koers te bepalen. Daarom zijn wij trots op onze drie specialismen:

● het werven en selecteren van de beste commerciële professionals via AV Werving, Search & Selectie;
● het inzichtelijk maken van de talenten en ontwikkelcapaciteiten van medewerkers via AV Testen & Assessments;
● het ontwikkelen van mensen en (sales)teams door AV Training & Ontwikkeling.

Een combinatie die als vanzelf leidt tot succesvolle salesteams!

Dit vertellen klanten over AV

"We realiseerden ons al lang geleden dat onze groeiscenario's alleen gerealiseerd konden worden met het aantrekken van de juiste mensen. In de vorm van AV Werving & Selectie hebben we een partner gevonden die ons deze mensen kan leveren."

"AV heeft volledige ondersteuning geboden bij de werving en selectie van key-accountmanagers, brand- en productmanagers voor Babyliss Nederland B.V. Zij hebben volledig aan onze verwachtingen voldaan door binnen de afgesproken tijd het juiste aantal kandidaten te selecteren en volledige ondersteuning te verlenen."

"Wij zijn erg tevreden met de geleverde service. Het totaalplaatje van de test uitslagen en de gesprekken die AV voert met onze kandidaten bij een assessment, geven mij een vertrouwd gevoel en het idee dat ik alle plussen en minnen weet van de kandidaten om zo een beslissing te kunnen maken."
"Op dit moment zijn wij dik tevreden met AV. Dit komt voornamelijk door de goede service, flexibiliteit, snelheid van het inplannen en de uiteindelijke kwaliteit van de rapportages."

"AV bood het interessantste pakket qua inhoud versus kosten. Er was een goede voorbereiding vanuit AV met een heldere uitleg over de theorie en een goede begeleiding tijdens het kwaliteitenspel."

“Wij hebben tweemaal tot volle tevredenheid samengewerkt met AV. De werkwijze, professionaliteit en focus op kwaliteit zijn wat ons betreft onderscheidende factoren voor AV. Het is een betrouwbare partner gebleken die zorgt voor resultaat.”

"I look back on a proactive, fast and very good collaboration with AV's consultant. I appreciate their professionalism and rate them 9/10"

Olaf Perlee
Directeur
Recypack

Hans Koopman
General Manager
Babyliss Nederland B.V.
Jan Nolles
Managing director
Van der Spek B.V.
Sander de Deugd
Director Human Resources
Chubb Fire & Security

Jessica van der Linden
Teamleider
Achmea

Michel Bons
Director Sales & Marketing
TSS Cross Media Group

Volker Büttel
Member of the Management Board & CSO
Carl Kühne KG

Alpine Hearing Protection Rockwell Automation Holdings Allshoes Benelux B.V. ABAX Hertek bv Vecom Group B.V. Smartphonehoesjes.nl Maas International B.V. Selecta Nederland