Privacy en Kwaliteitskeurmerken

Werving & Selectie

Ieder werving-en-selectieproces verloopt op eigen wijze. Daarom maken wij op voorhand heldere afspraken met alle betrokkenen. Wij bieden wervingsgarantie; dit is voor ons vanzelfsprekend en is een vast onderdeel van onze werkwijze. Wij bieden ook standaard een garantieregeling aan voor kandidaten die te snel uit dienst treden. Wij geloven in onze wervingsstrategieën en selectiemethoden en leggen dit graag voor u vast. Kwaliteit staat centraal tijdens het gehele proces en dat merkt u aan onze werkwijze en het eindresultaat.

Om de kwaliteitsstandaard te borgen is AV Summum.nu-gecertificeerd. Summum.nu is de overkoepelende organisatie van een selecte groep bureaus voor search, werving en selectie. Summum.nu-gecertificeerde bedrijven bieden een aantal belangrijke voordelen voor opdrachtgevers:

● Kennisnetwerk
● Groter bereik
● Transparantie
● Garantie
● Extra begeleiding

Om deze kwaliteit en continue ontwikkeling op het het vakgebied te waarborgen, worden Summum.nu-gecertificeerde bureaus onderworpen aan een constante monitoring van kwaliteitsbeleving.


PRIVACY STATEMENT WERVING & SELECTIE

In ons privacy statement staat beschreven hoe AV Werving & Selectie B.V. (hierna ook te noemen AV) met uw persoonsgegevens omgaat. AV verwerkt persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met en beveiliging van deze gegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Klik hier voor ons volledige Privacy Statement AV Werving & Selectie B.V..

AV Testen & Assessments


AV wordt tijdens haar assessments ondersteund door NIP-gecertificeerde psychologen. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en zijn leden vertegenwoordigen psychologie in de volle breedte als wetenschap en professionele beroepsuitoefening. Het NIP waakt over de kwaliteit van het vak psychologie en zorgt voor de normering daarvan.

AV werkt op basis van wetenschappelijke inzichten, statistieken, dataonderzoek, praktijkervaring en feedback van klanten.


PRIVACY STATEMENT TESTEN EN ASSESSMENTS

In het Privacy Statement AV Testen & Assessments B.V. staat beschreven hoe AV Testen & Assessments B.V. (hierna ook te noemen AV) met uw persoonsgegevens omgaat. Tevens verwijzen wij graag naar het Privacy Statement AV Werving & Selectie B.V. als het gaat om werving & selectiediensten.

AV Coaching & Advies

AV heeft voor haar coachingstrajecten een gediplomeerde coach in dienst. De coach, Sandra Adank, heeft haar post-hbo-opleiding Life Coaching afgerond aan het ATMA-Instituut. Deze opleiding wordt erkend door de NOBCO, EMCC en het CPION.